Black & White Illustrations

I love the simplicity of black and white illustrations. Perhaps perfect for middle grade books?!

ABamber_GoldenGatePark_Stow_Lake.jpg
ABamber_GoldenGatePark_Buffalo+Paddock.jpg
ABamber_Elephants.png
 
ABamber_MovingDay_BW.jpg
ABamber_ArtTools.jpg
 
ABamber_Illustration_Boston_Terrier_dog.jpg
Adrianna_Bamber_Cats_BW.jpg